Het Vlaggensysteem

 Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionals handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om een gepaste pedagogische reactie te geven.

De mate van grensoverschrijding wordt  in het Vlaggensysteem beoordeeld a.d.h.v. 6 criteria:

  1. Wederzijdse toestemming
  2. Vrijwilligheid
  3. Gelijkwaardigheid
  4. Ontwikkeling
  5. Context
  6. (Zelf) respect / impact 
Chat openen