Make a move + ( voor jongens )

 

Versieren, hoe doe je dat? Mag je een sexy foto van je vriendin delen met je vrienden? Hoe blijf je jezelf in een groep?

Make a Move+ is een groepscounselingsprogramma van 8 bijeenkomsten over seksualiteit, relaties en weerbaarheid voor jongens tussen de 14 en 21 jaar met een lichte verstandelijke beperking en die speciaal of praktijkonderwijs volgen.

Girls talk +

Is het veilig om met iemand af te spreken die je online ontmoet? Wat kan je doen om niet zwanger te worden? En hoe zeg je nee als je iets niet wilt?

Girls’ Talk+ is een groepscounselingsprogramma van 8 bijeenkomsten over seksualiteit, relaties en weerbaarheid voor meiden tussen de 14 en 21 jaar met een lichte verstandelijke beperking en die speciaal of praktijkonderwijs volgen.

Girls talk special : anticonceptie en kinderwens

Girls’ Talk Special: Anticonceptie en kinderwens is een groepscounselingsprogramma van 2 bijeenkomsten over anticonceptie, (uitstel) kinderwens en de preventie van jong ouderschap voor meiden vanaf 16 jaar.

Girls talk en Make a move special: Seks online

Binnenkort beschikbaar!

 

Lijf, Lief, Leven

In dit voorlichtingsprogramma ‘Lief, Lijf & Leven’ worden op een heel gestructureerde manier vele facetten van de seksuele ontwikkeling belicht en is speciaal bedoeld voor kwetsbare jongeren. Het sluit goed aan bij mensen met een verstandelijke beperking of autisme, vanwege de praatplaten en het beeldmateriaal.

Dit voorlichtingsprogramma kan in groepsverband als individueel worden aangeboden.

Onderwerpen:

 1. Vriendschap en relaties
 2. Mijn lijf
 3. Seks, hoe en wat?
  4. Waar kan het mis gaan?

Vlaggensysteem

Het vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionals handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te  .

 

De mate van grensoverschrijding wordt  in het vlaggensysteem beoordeeld a.d.h.v. 6 criteria:

 1. Toestemming
 2. Vrijwilligheid
 3. Gelijkwaardigheid
 4. Ontwikkeling
 5. Omgeving
 6. (Zelf) respect

Wijzer in de liefde

Wijzer in de liefde’ is uitdrukkelijk bedoeld voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers. De focus ligt  vooral op jongvolwassen nieuwkomers tot 30 jaar. Met ‘Wijzer in de liefde’ willen we een brug slaan tussen verschillende culturen en herkomstlanden een aansluiten bij de leefwereld en behoeften van nieuwkomers. Voor Nieuwkomers is praten over seksualiteit veelal allesbehalve vanzelfsprekend. Tegelijkertijd zijn ze vanuit hun positie, kwetsbaarder voor seksuele risico’s als onbedoelde zwangerschap, onveilige abortus, seksuele dwang, seksueel geweld, SOA/HIV en genitale verminking.

Deze cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur.

Thema’s:

 1. Seksuele ontwikkeling
 2. Vriendschap, relaties en de toekomst
 3. Geboorteregeling
 4. SOA/ HIV
 5. (Seksuele) weerbaarheid
 6. Seksuele gender diversiteit
 7. Meisjesbesnijdenis

*Afhankelijk van de behoeften van de groep, kan er ook een selectie gemaakt worden.

Groepsgrootte: in overleg en afhankelijk van de kenmerken en behoeften van de groep

Chat openen